Betekenisvol investeren: Voorbij Plastic en Kortetermijndenken

Een stapel gouden en zilveren munten, omringd door kleine groene planten die opkomen tussen de munten, symboliserend de investering van onze collectieve rijkdom in regeneratieve en duurzame initiatieven.

We kennen het allemaal – die verkoper van Greenpeace die je bij de ingang van het winkelcentrum aanspreekt met een voorstel dat in eerste instantie zo logisch en goed klinkt. “We willen lobbyen voor een verbod op wegwerpplastic en de overstap naar biologisch afbreekbare plastics. Doe je mee?” Wie wil er nu niet meedoen aan zo’n mooi, groen initiatief?

Maar wacht even… alarmbellen gingen af! Want hoewel het idee aantrekkelijk klinkt, zit er een addertje onder het gras. Door enkel op de verpakking te focussen, negeren we de kern van het probleem. We plakken een groene pleister op een diepgeworteld probleem.

Het gaat niet alleen om het plastic bakje voor die lekkere yoghurt, maar om de hele voedselverpakkingsindustrie en haar praktijken. Waarom moeten we überhaupt zoveel verpakken? Waarom die eindeloze houdbaarheidsdatums en kunstmatige ingrediënten? En hebben we het zelfs al over de klimaatimpact van de voedselproductie?

Klimaatverandering?

Natuurvolkeren hebben al eeuwenlang de cyclische aard van de aarde en haar klimaatpatronen begrepen. Het klimaat heeft altijd al, vanuit ons moderne perspectief gezien, vreemde sprongen gemaakt. Maar door uit te zoomen naar een periode van tienduizenden jaren, zien we dat de aarde en de kosmos in een natuurlijke dans zijn verwikkeld. 

Hieruit kunnen we opmaken dat de huidige opwarming van de aarde en het smelten van gletsjers grotendeels een natuurlijk spel van de kosmos is, onderdeel van haar cyclische ritme. Inheemse volkeren zijn al eeuwenlang bekend met deze cycli en het is van groot belang om te leren van hun diepe wijsheid. 

Ze hebben de komst en het vertrek van gletsjers talloze malen meegemaakt en begrijpen de cyclische aard van de aarde als geen ander. Hoewel de huidige opwarming dus grotendeels natuurlijk is, vormt de enorme berg vervuiling en afval die de moderne mensheid produceert een existentiële bedreiging waar we ons dringend op moeten richten om onze leefomgeving te beschermen en te verbeteren.

Dus in plaats van nieuwe wetten en logge lobby-processen, zouden voedselproducenten zelf al het voortouw moeten nemen. Innoveer de hele keten – van gezonde, duurzame ingrediënten tot minimale, recyclebare verpakkingen. Ga voor een echt betekenisvol investeren, niet een greenwashing-pleistertje.

Van Groen Gewassen naar Echte Duurzaamheid: Een Pleidooi voor Steward-Ownership

Waarom wil de voedselproducent niet vanuit eigen motivatie bewegen naar een meer duurzaam model? Dat zou de echte vraag moeten zijn. Wanneer we daar onderzoek na gaan doen komen we terecht in de wereld van de investeerders. Het is namelijk helaas in meeste gevallen zo dat ons voedsel wordt geproduceerd door bedrijven die worden bestuurd door investeerders. En de meeste van deze investeerders opereren vanuit het oude model; op korte termijn zoveel mogelijk winst maken.

Dit model stamt nog uit de VOC en is later door het ver-Amerikanen van de samenleving nog vreemdere vormen aan gaan nemen. In het kort, zit het zo; Investeerders stoppen geld in (in dit voorbeeld) voedselfabrikanten. Deze voedsel fabrikant begint zijn bedrijf met een mooie missie om goed en gezond voedsel te maken. Na een jaar blijkt de winst tegen te vallen en de investeerder grijpt in. Deze investeerder heeft in dit model een enorme macht, hij ontvangt niet alleen oneindig een winst uitkering maar heeft ook zeggenschap over het bedrijf. Daarbovenop komt nog eens dat de overheid de investeerder beschermt, niet de ondernemer.

Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te begrijpen dat dit de reden is van een zeer ongezonde consumenten economie, toch?

Het concept van ‘steward-ownership’ kan hierin een sleutelrol spelen. In plaats van kortetermijnwinst voor aandeelhouders, zijn bedrijven dan gericht op duurzaamheid en de lange termijn. De controle ligt niet bij externe investeerders, maar bij ‘stewards’ – mensen die de missie en waarden van het bedrijf omarmen. (Meer over het begrip steward ownership kun je lezen op https://wearestewards.nl/)

Stel je een voedselproducent voor die wordt gedreven door zulke stewards. In plaats van goedkope, chemische rommel te maken, zou de focus liggen op gezonde, milieuvriendelijke producten met minimale verpakking. Niet gericht op dit kwartaal, maar op een duurzame toekomst voor mens en planeet.

Dat is de échte groene revolutie: voorbij plastic en lobbywerk, naar circulaire systemen zonder afval en een economie die de natuurlijke cycli respecteert in plaats van uitput.

Menselijke Energie Transformeert Ondernemingen: Naar een Circulaire Toekomst

Afval scheiden en zonnepanelen leggen zijn goed, maar raken de kern van het probleem niet aan. We moeten de bedrijfscultuur zelf aanpakken en nieuwe, duurzame initiatieven stimuleren. We innoveren op bijna alles, behalve de verouderde juridische structuren van bedrijven en corporaties die nog steeds gebaseerd zijn op ouderwetse 19e-eeuwse modellen.

Net zoals een puber eindelijk een nieuw, fris jasje aantrekt, is het tijd voor bedrijven om een volledig nieuw ‘pak’ aan te trekken dat past bij deze tijd. Eentje gericht op steward-ownership in plaats van kortetermijnwinst voor enkelen. Waar winst en controle gedeeld worden met allen die het doel omarmen.

Alleen zo kunnen we onze energie, geld en innovatiekracht bundelen voor baanbrekende, duurzame concepten die de structuren zelf opschudden. Geen pleistertjes, maar een grondige revolutie van onderaf.

Hiervoor moeten we allemaal onze schouders eronder zetten en investeren in de juiste ontwikkelingen – niet in bureaucratisch geromplsomp, maar in echte pioniers. Want wij zijn de investeerders. Ons geld, onze tijd, onze aandacht – dat is allemaal energie. En wij, als mensen, kunnen met die energie de koers van de mensheid bepalen.

Investeren gaat namelijk niet alleen over geld uitgeven of financieel rendement behalen. Het draait om waar je je levensenergie in stopt. Tijd is een investering, aandacht is een investering, zelfs je liefde en passie zijn investeringen. Denk daar maar eens over na. Waar besteed jij je kostbare levensenergie aan? Waarin investeer je zonder het door te hebben?

De Kracht van het volk als Investeerder

Voor velen van ons gaat een groot deel van die energie nog steeds naar dingen die ons niet vooruit helpen – oude gewoonten, verkeerde prioriteiten, systemen die mensen en planeet uitputten in plaats van verrijken. Maar het kan anders!

Stel je eens voor als we de essentie van wie we zijn – onze tijd, aandacht en liefde – bewust zouden investeren in duurzame, regeneratieve initiatieven. In projecten die de cirkel rond maken in plaats van nog meer wonden slaan. Wat een kracht zou dat hebben? Wat een potentieel voor echte, systemische verandering?

Als we onze energie en investeringen herschikken, weg van de bureaucratische rompslomp en grote gevestigde belangen. In plaats daarvan volledig inzetten op de echte pioniers – de dromers, denkers en duurzame doeners. Zij snappen de urgentie en zijn al bezig het verschil te maken.

Wij kunnen hen de vliegwielen geven om obstakels te overwinnen en door te breken. Met onze gecombineerde investeringen van tijd, aandacht, liefde en ja, ook geld, kunnen we hun baanbrekende concepten de ruimte en middelen geven zich te manifesteren.

Want uiteindelijk zijn wijzelf, de mensen, de belangrijkste investeerders van deze tijd. Waar wij onze energie aan geven, daar zal de toekomst uit groeien. We hebben de keuze voor die toekomst: Één pad leidt naar een toekomst van regeneratie, duurzame ontwikkeling en samenhang met de natuurlijke cyclussen van de aarde. Het andere pad zet de huidige koers voort van uitputting en disbalans met onze planeet. 

Het begint bij onszelf en de keuzes die we maken over waar we in investeren. Dus vraag jezelf af – waar stop jij je levensenergie in op dit moment? En wat zou er gebeuren als we dat collectief zouden herschikken naar een duurzame koers? De mogelijkheden zijn eindeloos, dus laten we dat potentieel ontketenen! We staan op het startpunt van een evolutie naar een volledig nieuwe bedrijfscultuur en economie die in harmonie is met onze planeet.

Deel dit artikel op social media

Relateerde posts

Mensen in een gemeenschap vormen een cirkel en brengen samen aarde naar een plant.

Common Unity: Samenleven in Vrijheid en Verbondenheid

Maak kennis met Bestemming Groen en hun toewijding aan Common Unity, een filosofie die draait om het samenleven in vrijheid en verbondenheid. Ontdek hoe deze benadering op drie cruciale niveaus wordt toegepast: individueel, organisatorisch en maatschappelijk. Leer hoe deze niveaus gezamenlijk bijdragen aan een betere toekomst. De sleutel ligt in het creëren van een balans tussen individualiteit en collectiviteit in onze moderne samenleving en het omarmen van spirituele realiteiten in de sociale werkelijkheid. Samen kunnen we werken aan een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en bijdraagt aan een welvarende, duurzame toekomst.

Lees Meer »
Doorbraak naar Initiatief en Vrijheid

Hoe vrij voel jij je om initiatief te nemen?

Laten we eens een belangrijke vraag onder de loep nemen: Hoe vrij voel jij je daadwerkelijk om initiatief te nemen binnen verenigingen, op je werk of zelfs in de politiek?  Dit raakt de kern van een model dat diep verankerd zit in onze Nederlandse cultuur – een uitgesproken hiërarchische structuur met managementlagen en een directie aan de top. Dit hiërarchische model is zo diepgeworteld in onze cultuur dat we er van jongs af aan mee zijn grootgebracht. Het is een mentaliteit die we met de paplepel ingegoten krijgen via opvoeding en onderwijs.

Lees Meer »
Boot het midden van de storm

In de stormen van verandering vinden we onze kracht.

In de tumultueuze draaikolk van verandering vinden we de onvermoede kracht die diep binnenin ons verscholen ligt. De afgelopen maanden, het einde van 2023 en het begin van 2024, hebben als een wervelwind door ons leven geraasd. Buiten woedde een storm, begeleid door een stortvloed aan regen, maar ook in onze innerlijke wereld heeft een heftige strijd gewoed, een oorlog die velen nog niet volledig kunnen bevatten.

Lees Meer »

Van Stress naar Harmonie: Het Belang van Bewustwording en Samenwerking

In onze missie naar een duurzamere en harmonieuze toekomst willen we graag benadrukken hoe ontzettend belangrijk bewustwording en samenwerking zijn. Bewustwording geeft ons een diepgaand inzicht in onze emoties, waardoor we beter kunnen omgaan met stress en zorgen. Samen kunnen we echt het verschil maken! Hierdoor kunnen we ons leven met meer balans en harmonie ervaren. Dit bewustzijn leidt ons ook naar een dieper begrip van onszelf en onze omgeving, waardoor we de fundamenten van ons bestaan in twijfel durven te trekken en op zoek gaan naar nieuwe wegen.

Lees Meer »
Ontsnap aan de drukte van het dagelijks leven en vind rust in een gezellig theehuis. Hier is de sociale ruimte waar je kunt vertragen, verbinden en genieten van betekenisvolle gesprekken.

Sociale ruimte: De Essentie van een Derde Plek in een Gemeenschap

In onze hedendaagse wereld, waar alles in een razend tempo lijkt te gaan en technologie ons steeds meer verwijdert van persoonlijke interactie, is er een groeiende behoefte aan sociale ruimtes in onze samenleving. Een ruimte waar mensen samenkomen, relaties opbouwen, ideeën delen en simpelweg zijn. Deze sociale ruimte staat bekend als de “derde plek,” en het concept ervan wordt steeds relevanter naarmate we meer nadruk leggen op verbinding.

Lees Meer »
Scroll to Top